X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
چندنکته ای پندآمیز - معلومات تاریخی

معلومات تاریخی

این ویلاگ بهترین هارابه شمامعرفی میکند


Where love is, God is also.
 
.هر کجا محبت باشد، خدا هم هست 
God is in your heart, yet you search for Him in the wilderness.
 
.خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی


The nearer the soul is to God, the less its disturbances,
since the point nearest nearest the circle is subject to the least motion.

.هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است
.زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد

Every happening, great and small,
is a parable whereby God speak s to us,
and the art of life is to get the message.

هر اتفاقی که می افتد، چه کوچک چه بزرگ، وسیله ای است
.برای آن که خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت این پیام هاست


 

Taraneh ha groups 

 

اگر مى خواهید دوستى هاى همیشگى داشته باشید و عشق خدائی در

 وجود تون   همیشه با هاتون همراه باشه

  

در دوستى با دیگران طورى رفتار کنید که دلتان مى خواهد با شما آن گونه رفتار کنند

به حرف هاى دیگران خوب گوش کنید، مردم براى توجه خاص شما ارزش قائل هستند

همیشه به دنبال حرف هاى مثبتى درباره دیگران بگردید، به زودى پى مى برید که احساس بهترى نسبت به همه خواهید داشت

اگر به عنوان شخصى که خطرى ندارد و حامى دیگران است شناخته شوید،

 روابط جدیدى پیدا خواهید کرد

وقتى غلو مى کنید و سعى مى کنید کسى باشید که نیستید مطمئن باشید

 که مردم مى فهمند

مردم را همان طور که هستند، دوست بدارید

وقتى از دوستى ناراحت هستید دل از آنها برنکنید

و به جاى این کار فکرى براى بهبود روابط کنید

سعى نکنید دیگران را تحقیر کنید

گاهى فرصت تنها بودن و تنهایى را به همدیگر بدهید

با قلبتان اگر کسى را دوست داشتید بدانید واقعاً او را دوست دارید

 وگرنه اشتباه مى کنید

دوست دار شما عشق خدائی

*********

مــــــــــــــــــــــــــــــــادر

 

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است

هر چه دارد این جماعت از دعای مادر است.


نویسنده:نبیل امیری

 

+نوشته شده در پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1387ساعت11:06 ق.ظتوسط نبیل | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)